Itt találod legújabb ingyenes angol leckéinket

Legújabb ingyenes angol leckéinket az alábbi weboldalon találod:

www.mindennapiangol.hu 

Reklámok

A “despite” és az “in spite of” használata

 POSZT (3)

“Despite” és “in spite of”

A “despite” és az “in spite of” egy és ugyanazt jelentik az angolban, habár a “despite” sokkal gyakrabban fordul elő az élő  beszédben. Mind a két kifejezést valahogy így tudnánk lefordítani magyarra: annak ellenére, valami ellenére, annak dacára, valami dacára.

Az angol nyelvben mind a két kifejezést prepozíciónak tekintjük, amit követhet főnév vagy főnévi igenév egyaránt. Most nézzük meg az alábbi két példamondatot:

 • I enjoyed the play despite having a headache.
 • I enjoyed the play in spite of having a headache.

Mind a két mondat ugyanazt jelenti: Élveztem a színdarabot, annak ellenére, hogy fájt a fejem. A fentebbi példamondatunkban főnévi igenév követte a prepozíciókat, most nézzük egy példát arra, amikor szimplán egy főnév követi azokat.

 • We enjoyed the tour despite / in spite of the bad weather.

Ennek jelentése: A rossz időjárás dacára élveztük a kirándulást.

“Despite the fact that” és “in spite of the fact that”

Fontos megjegyeznünk ennél a leckénél, hogy a “despite” és az “in spite of” után soha nem használunk “that”-et. (Egész konkrétan hivatalos angol nevén “that-clause”-t, ami azt jelenti, hogy “hogy”.) Magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók gyakran beleesnek abba a hibába, amikor tükörfordítást alkalmazva szeretnék megfogalmazni ezt a mondatrészt: “Annak ellenére, hogy…” úgy, hogy a “hogy” szócskát is lefordítják. Ahhoz, hogy mégis belecsempésszük ezt a szót, mert a mondatunk  feltétlen megkívánja, egy trükköt kell alkalmaznunk. A “despite” vagy az “in spite of” után berakjuk azt a mondatrészt, hogy: “the fact that”, és így már megoldottuk a problémát azzal, hogy főnevet, nem pedig “that-caluse”-t használtuk egy prepozíció után. Valódi példákon szemléltetve így néz ki:

 • He still loves Mary Jane despite the fact that she cheated on him.*
 • He still loves Mary Jane in spite of the fact that she cheated on him.
 • Many people are successful despite the fact that they do not have a university degree. **

Tehát ebben a formában semmikép sem írhatjuk: Many people are successful despite that they do not have a university degree.

Fontos még tudni

 • Soha ne használj “despite” után “of”-ot!
 • Mindig rakj “of”-ot az “in spite” után!
 • A “though” (bár, noha, habár) és az “although” jelentésileg nagyon közel áll a “despite”-hoz és az “in spite of”-hoz, de mivel az első kettő kötőszó és nem prepozíció, ezért őket mindig mellékmondat követi, nem pedig főnév vagy főnévi igenév.

*Még mindig szereti Mary Jane-t, bár tény / annak ellenére, hogy megcsalta őt.
** Sok ember sikeres, annak dacára, hogy nincsen diplomája.

Szavak a hírekben: Orvvadászok fenyegetik az elefántok fennmaradását

elephant-march-8

Summary: The office of the Convention on International Trade in Endangered Species (known as CITES) says rates of elephant poaching and trade in illegal ivory remain very high. In a new report, CITES warns that Africa’s elephants face an immediate threat to their survival because of continued high levels of poaching for their ivory.

Reporter: Imogen Foulkes

Twenty thousand elephants were illegally killed in Africa last year, the report shows. That figure far exceeds the growth rate of the elephant population. In some regions of Africa elephants are threatened with extinction.

The report also documents a clear increase in the number of large seizures -amounts of over 500kg – of ivory in Africa. For the first time there were more such seizures in Africa than in Asia, an indication, the report suggests, of the involvement of transnational organised crime in the illegal ivory trade.

And while elephant conservationists do believe that increased ivory confiscation is a sign that law enforcement is improving, they also point out that demand for ivory remains very high, and that even in some of the monitored elephant populations, poaching is actually increasing.

Akkor most nézzük az ismeretlen szavakat:

far exceed = messze meghaladja

extinction = kihalás

seizure = elkobzás

indication = bizonyíték

transnational = transznacionális

conservationist = természetvédő

confiscation = elkobzás, lefoglalás

law enforcement = bűnüldözés

monitored = megfigyelve

Forrás: http://www.bbc.co.uk/

‘Shall’ vagy ‘Will’? Mi a különbség?

POSZT (2)

Kifijezetten a  brit angolban és kifejezetten kijelentőmódban a ‘shall’-t az egyszerű jövő kifejezésére használják első személyekben. (Én, mi)

 • I shall leave soon. (Hamarosan indulok.)
 • We shall be late. (Késni fogunk.)

Az összes többi személynél (te, ő, ti, ők) a ‘will’-t használjuk az egyszerű jövőidő kifejezésére.

 • He will come home. (Haza fog jönni.)
 • She will pass the exam. (Átmegy majd a vizsgán.)
 • You will get that job. (Me fogod kapni azt a munkát.)

De! Ha eltökéltség (determination) vagy fenyegetés (threat) jön szóba, akkor ezek a szabályok megfordulnak. ‘Will’-t használunk majd első személyeknél, valamint ‘shall’-t használunk a többi esetben.

 • You shall pay for it. (Ezért meg fogsz fizetni. = fenyegetés)
 • I will do it. ( -azért is- Meg fogom csinálni. = eltökéltség)

Fontos megjegyezni, hogy az egyszerű jövőidő kifejezése a ‘shall’-lel kezd igen népszerűtlen lenni a brit angolban is. (Az amerikai angol egyáltalán nem használja.)

/Ebben a posztban csak a különbségekre világítottam rá, nem pedig a ‘shall’ és a ‘will összes jelentését és használatát gyűjtöttem össze. Arról egy másik posztban írok majd./

‘Can’ vagy ‘May’? Mi a különbség?

POSZT (1) Mindenekelőtt vizsgáljuk meg az alábbi két példamondatot:

 • Can I come in, Sir?
 • May I come in, Sir?

Lehetséges, hogy a két példamondat közül valamelyik helyesebb, mint a másik? Nos, a modern angol nyelvben mind a kettő teljesen elfogadott. Ha a ‘may’-t használjuk, akkor a mondatunk sokkal formálisabb és udvariasabb, de kevésbé formális szituációkban a ‘can’-es mondat is tökéletesen használható. Mind a ‘can’ és a ‘may’ is egyaránt engedélykérést is kifejez. Sokan  tévesen azt gondolják, hogy a ‘can’ ebben az esetben nem használható, mivel az ő véleményük szerint a ‘can’ csak képességet kifejező segédige. Your argument is invalid. Most vizsgáljuk meg a következő két példamondatot:

 • Can you speak English?
 • Can they ride a bicycle?

Ahogy fentebb említettem, a modern angol nyelvben a ‘may’ és a ‘can’ is kifejezhet udvariasságot, de a ‘may’ nem fejezhet ki képességet. Hát ez a különbség.

Abszolút melléknevek

Az angol nyelvben (és természetesen a magyar és más nyelvekben is) vannak olyan melléknevek, amiket nem lehet fokozni. Nem azért, mert a nyelvtan eszközeivel nem lehetne kifejezni azt, hanem konkrétan azért, mert nincs értelme. Gondoljunk csak arra a szóra, hogy halott: (dead) nem lehet valaki a halottnál is halottabb, de olyan halott sincs, aki az összes közül a leghalottabb lenne. Tehát ezt a melléknevet nem használjuk sem középfok, sem felsőfok formájában. Az ilyen típusú mellékneveket hívjuk abszolút mellékneveknek.

POSZT

Bővebben…

Az igeidők bevezetése

Ösrobbanás

Úgy tartottam célszerűnek és hatékonynak, hogy mielőtt ad hoc, üstöllést belevágnánk az angol igeidők fortélyainak tanulmányozásába, érdemes egyfajta előjátékként áttekinteni, hogy egyáltalán mi fán is teremnek ezek a nyelvtani szabályok. Ebben a posztban próbálok olyan kérdésekre választ adni, ami  talán oly sok nyelvtanulónak furdalja az oldalát, és jóllehet, ezek a megválaszolatlan kérdések teszik igencsak zavarossá ezt az alapjáraton nem is bonyolult rendszert. Tanításaim során, inkább többször, mint kevesebbszer tapasztaltam azt, hogy akár már haladó angol nyelvtudással rendelkező nyelvtanulók sem tudnak számszerűsített választ adni arra az egyszerű, hétköznapi kérdésre, hogy: Mennyi igeidő is van az angol nyelvben?

Untitled design

Bővebben…